KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

Drodzy Rodzice!

Od 6 maja 2020 decyzją władz Bełchatowa wznowiono organizację opieki dla dzieci w przedszkolach samorządowych naszego miasta. Prowadzona jest ona zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym, dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników placówki, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.
Resort edukacji wskazuje, aby z opieki przedszkolnej korzystały przede wszystkim dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Bezwzględnie zabrania się przyprowadzenia do przedszkola dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książeczek itp. Wskazanym jest przyprowadzanie dziecka do przedszkola przez jedną osobę dorosłą, z wyłączeniem osób z grupy podwyższonego ryzyka. Wprowadzono procedurę przyprowadzania dziecka tylko do drzwi wejściowych budynku - przy wejściu opiekę nad nim przejmuje pracownik placówki. Z sal usunięta została zdecydowana większość zabawek, drobnego sprzętu oraz dywany, siedziska, materace itp. Maksymalnie ograniczono korzystanie z ogrodu przedszkolnego, nie są organizowane spacery poza teren przedszkola. Sale są wietrzone co godzinę, prowadzona będzie również gimnastyka przy otwartych oknach. Kilkukrotnie w ciągu dnia wymagane jest czyszczenie/dezynfekcja wszystkich powierzchni. Wskazuje się zachowanie dystansu społecznego wynoszący min. 1,5 m. pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w budynku, a w przypadku konieczności kontaktu z dzieckiem stosowane muszą być środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice). W sali w naszym przedszkolu może przebywać maksymalnie od 9 do 12 wychowanków (w zależności od wielkości sali, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, ) w związku z tym w pierwszej kolejności opieką objęte będą dzieci zgodnie z rekomendacją MEN, wskazaną powyżej.

Rodziców/opiekunów prawnych, którzy będą zmuszeni skorzystać z opieki przedszkolnej prosimy o wysłanie skanu zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz skanu oświadczenia drogą elektroniczną na e-mail ps7@belchatow.pl do 19 maja bieżącego roku. Jest to niezbędne celem przygotowania sal i ustalenia właściwej organizacji pracy placówki.

WAŻNE:
Rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z „ Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  przy otwarciu przedszkoli od dnia 6 maja 2020 roku lub w terminie późniejszym, o którym zdecyduje Organ Prowadzący”

Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania.doc.

Druk zgłoszenia potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.doc

Oświadczenie rodziców - opiekunów prawnych.doc

Rodzice - opiekunowie prawni, którzy zadeklarowali / złożyli dokumenty do 19.05.2020r/, pobyt dziecka w przedszkolu od 25.05.2020r.do 30.06.2020r. - rezygnujący z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na druku rezygnacji zamieszczonym poniżej i przesłanie go scanem na e-mail ps7@belchatow.pl

Druk rezygnacji z potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej..doc


DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, iż po uzyskaniu zwrotnych informacji od wszystkich rodziców, przedszkole nasze w okresie od 06.05. do 24.05.2020r. w dalszym ciągu będzie nieczynne. Komunikacja pomiędzy rodzicami a nauczycielami w sprawie zdalnego nauczania odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach zgodnie z programem pracy naszego przedszkola oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. W dalszym ciągu pilne kontakty z rodzicami będą utrzymywane poprzez pocztę przedszkola e-mail – ps7@belchatow.pl
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której zamieszczane będą wszystkie aktualne informacje. O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ważne – w dalszym ciągu przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 24.05.2020r


Drodzy Rodzice!

W związku z informacjami uzyskanymi od rodziców naszych wychowanków uruchamiamy przedszkole od 25 maja 2020r przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Przedszkole czynne będzie od 6.00 do 17.00.

Po wejściu do placówki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej (szatnia)w maseczce i rękawiczkach.

Proszę o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i rodziców wynoszącego minimum 2 m.

Rodziców obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sali dydaktycznej.

Dzieci nie mogą przynosić do placówki zabawek.

Rodzic jest zobowiązany do podpisania: Zgody na przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała dziecka.

https://www.gov.pl/…/edukac…/otwieramy-przedszkola-od-6-ma

Drodzy Rodzice !!!

Z informacji przekazanych na konferencji prasowej w dniu 29.04.2020r. wynika że od 6 maja 2020r. przedszkola będą mogły wznowić funkcjonowanie. Mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dla naszych przedszkolaków proszę Państwa o określenie potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia tej opieki.

Szczegółowe informacje w tej sprawie przekażą Państwu nauczyciele poszczególnych grup.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Ostateczną decyzję w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkola ma podjąć organ prowadzący po uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej w regionie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której zamieszczane będą wszystkie aktualne informacje.

Drodzy Rodzice!!!

W związku z  nieustannie zmieniającą się sytuacją i wprowadzeniem nowego Rozporządzenia MEN, Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie nadal zostaje zamknięte. Tym razem  do 10 kwietnia 2020r. Nauczyciele naszego przedszkola od 25 marca b.r., będą prowadzić dla wychowanków nauczanie zdalne. Na stronie internetowej Przedszkola w zakładce Grupy - zdalne nauczanie, w każdej grupie będą przekazywane Państwu informacje na temat zdalnej pracy z wychowankami w oparciu o  program pracy naszego przedszkola oraz podstawę programową. Zachęcamy do korzystania z przekazywanych przez nas materiałów. W dalszym ciągu kontakty z rodzicami będą utrzymywane poprzez pocztę przedszkola e-mail – ps7@belchatow.pl.


Uwaga!!!

PRZEDSZKOLE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA. PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.
Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców w domu!”

Drodzy Rodzice !!!

zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej„Dzieci uczą rodziców w domu!”
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i do nauki, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/


Drodzy Rodzice!!!

Rekomendacje MEN

Zgodnie z rekomendacją MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa zaleca się:

 1. Rzetelnie porozmawiać z dziećmi i osobami w swoim otoczeniu na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania!
 2. W naszym przedszkolu zostały wywieszone w widocznych miejscach instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
 3. Przynajmniej raz w tygodniu, będą przeprowadzane zajęcia uczące i przypominające dzieciom zasady higieny oraz dbania o zdrowie.
 4. APELUJEMY, BY RODZICE NIE PRZYPROWADZALI DO PRZEDSZKOLA DZIECI Z KASZLEM, KATAREM, OBJAWAMI GRYPY I PRZEZIĘBIENIA. Dzieci z ww. objawami konsekwentnie nie będą przyjmowane do placówki.
 5. Rodzice, którzy nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie mają powodów do obaw.
 6. Wycieczki i wyjścia do miejsc, w których zlokalizowane zostanie ognisko koronawirusa zostaną odwołane.
 7. Rodzice i dzieci, którzy wrócili z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, powinni niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno–epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno–zakaźnego.

      8. Wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci  do przedszkola zabawek z domu.  Zakaz obowiązuje do odwołania.

 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz organizowania na terenie placówki imprez i uroczystości przedszkolnych oraz wyjazdów dzieci na różnego rodzaju imprezy masowe. Zakaz obowiązuje do odwołania.
 2. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzice dziecka, które nie ukończyło jeszcze 8 roku życia, mają prawo do zasiłku opiekuńczego zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368.
 3. Na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, można na bieżąco sprawdzać komunikaty związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 4. W wypadku wątpliwości i chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)
1% dla przedszkola

Szanowni Państwo!!!Rozliczając podatek dochodowy za rok 2019 możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.Jak to zrobić?Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261  oraz poniższy cel szczegółowy : PS 7 BEŁCHATÓW 4378   Za wszystkie przekazane nam ...